Кадкомпроект ООД
Геодезия, регулация и кадастър

За нас

"КАДКОМПРОЕКТ" ООД е вписано с решение №1603/03.12.1999г. в Регистъра за търговски дружества под № 13737, том 35, стр. 190 по ф.д. №1603/1999г., ЕФН 1499016032, Идент. код: 114505316, ИН по ЗДДС: 114505316;

          -Съдружници: инж.Румен Петров Досев         - тел.0887 507 887,

                                  инж.Живко Йорданов Иванов  - тел.0888 328 380; 

          -Седалище и адрес на управление: 5802 гр.Плевен, жк„Сторгозия”, бл.26, вх.Г, ап.8;

          -Предмет на дейност: “Изработване и прилагане на геодезични, кадастрални, регулационни, нивелационни, земеустройствени, комасационни и строителни планове и проекти, проекто-проучвателна дейност по земеразделянето и гороразделянето, геодезически, инженерно-геоложки и хидрогеоложки  проучвания…”;

          -Представлява се от инж.Живко Йорданов Иванов;

          -Вписване в регистъра на правоспособните лица  по чл.12, т.7 от ЗКИР със заповед №  873 от 25.09.2001г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра гр. София.

           През годините екипът на “КАДКОМПРОЕКТ” ООД е изготвил множество планове за земеразделяне и гороразделяне, кадастрални и регулационни планове, кадастрални заснемания, подробни устройствени планове – планове за регулация и парцеларни планове на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии в общ.Плевен, общ.Левски, общ.Белене, общ.Долна Митрополия,общ. Долни Дъбник, общ.Искър, общ.Никопол, общ.Пордим, общ.Гулянци, общ.Севлиево, общ.Габрово, общ.Трявна, общ.Ловеч, общ.Троян, общ.Луковит, общ.Ябланица, общ.Тетевен, общ.Угърчин, общ.Летница, обл. Видин, обл.Монтана, обл.Враца, обл. Велико Търново и други.

В консорциум с други фирми е изработила Кадастрална карта и кадастрални регистри на Защитена местност “Кайлъка” по Наредба № 3 от ЗКИР.
Понастоящем, по силата на рамкови договори, извършва дейности по изграждането на над 500 обекта на територията на страната за инвеститори като: “А1”, “Теленор”, “Виваком”, НК “Железопътна инфраструктура”, “НЕК” ЕАД , “Оптиспринт”, “Оптилинк”, “ВиК” ЕООД и др.